Hoa Cúc Lưới - Đặc Sản Đà Lạt

Hoa Cúc Lưới

Giá: 22.000 VNĐ Đơn Vị Tính:

Hoa Cúc Lưới

Ở Anh, cúc dại còn được gọi là Baby’s pet hay Bairnwort có nghĩa là hoa của trẻ em. Tên tiếng Anh của loài hoa này là Daisy - bắt nguồn từ một từ Saxon “day’s eye” - có nghĩa là “con mắt ban ngày”, có lẽ vì hoa cúc nở cùng với ánh sáng ban mai và khép lại những cánh trắng của mình khi trời chiều buông xuống.


hoa cúc lưới

hoa cúc lưới

hoa cúc lưới